Sist oppdatert 01. januar 2020

Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler.

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

BioMed Pharma AS
Postboks 6621 Etterstad
NO-0607 Oslo
Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 2, 0661 Oslo
Telefon: 62022303
E-post: post@biomed-pharma.no
Org.nr: 996 893 626

Personen må være fylt 18 år for å bli kunde hos BioMed Pharma AS.

Kundeforhold uten bindingstid og kjøpsforpliktelse

Det skal være enkelt og greit å handle hos oss. BioMed Pharma AS selger produkter på løpende basis i en medlemsklubb, og du får derfor forsendelsene direkte levert i postkassen din, slik at du er sikker på å aldri gå tom for produkter. Den første forsendelsen som inngår i kjøpet, blir levert innen 10 dager etter bestilling og inneholder introduksjonstilbudet etter gjeldende oppgitte priser og avtale, sammen med faktura. Deretter får du levert Collagen Beauty til medlemspris og rabatt etter avtalt frekvens, og vi spanderer alltid portoen!

Ved oppsigelse avsluttes kundeforholdet med virkning fra førstkommende utsendelse. Vær vennlig å gi beskjed til kundeservice på angitt telefon eller e-post for raskest ekspedering av oppsigelsen, og i god tid innen utsendelse av neste levering. Du vil se neste leveringsdato på vedlagte faktura. Avbestillingsfristen er 10 arbeidsdager før utsendelse av din neste pakke.

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og én per husstand.

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

Vi leverer kun til norske adresser.

Beauty Club – medlemsklubb med bare fordeler

Ved ditt første kjøp, få du som kunde hos oss et automatisk og gratis medlemskap i fordelsklubben Beauty Club. Medlemskapet gir deg alltid fri frakt og levering rett til postkassen*. Som medlem kan du være trygg på å motta de ferskeste produkter og forsendelser i rett tid. Du mottar retten til eksklusive kundefordeler, rabatter og VIP-tilbud. Du kan bli kontaktet via brev, telefon, e-post og SMS for å bli informert om våre tilbud og medlemsklubbfordeler fra oss og nære samarbeidspartnere av Nutriment AS og Lectinect AS.  *Introduksjonstilbudet kan avvike.

Fleksibel levering

Du kan endre leveringene akkurat som du vil. Ta en pause, stopp eller korriger tidsintervallet som du ønsker, vårt hyggelige team hjelper deg på best mulig måte slik at du blir fornøyd. For å gi deg maksimal frihet, fleksibilitet og personlig service, er det heller ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse knyttet til kundeforholdet, og medlemskapet kan sies opp fortløpende.

Ingen forskuddsbetaling

Du behøver ikke å betale på forskudd, vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Du har 20 dagers betalingsfrist fra fakturadato så fremt annet ikke er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Gratis levering

Porto- og ekspedisjonsgebyr er inkludert i introduksjonstilbudet, så fremt annet ikke er avtalt. Vi spanderer portoen på alle videre leveranser fra oss!

Vårt team gir personlig service

Vårt team hjelper deg gjerne på telefon 62 02 23 03 alle hverdager kl. 08.00-15.00. Gjelder henvendelsen din en konkret bestilling, vil vi besvare den i løpet av 2 arbeidsdager.

14 dagers ubetinget angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din aller første forsendelse, dvs. angreretten gjelder kun første forsendelse (introduksjonstilbudet). For at angreretten skal kunne være gjeldende, må produktet være uåpnet og returneres til oss i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke verditapet. Ønsker du å benytte deg av angreretten, må du dekke fraktkostnaden for retur.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen. Du kan også kontakte vår kompetente kundeservice.

Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekke eventuelle fraktkostnader. Gjelder henvendelsen din en konkret bestilling, vil vi besvare den i løpet av 2 arbeidsdager. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, kontakt kundeservice.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst 1 måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende avtaletegning/oppsigelse, ettersom de gjelder kun nye kunder og for én husstand.

VIP-Medlemskap:

Din pris 298,- (Ordinær pris 596,-)

Ingen forhåndsbetaling – faktura medfølger bestillingen
14 dagers åpent kjøp
Ingen kjøpsforpliktelse eller bindingstid
Ny leveranse etter 2 mnd. Oppretthold skjønnhetsrutinen med
4 mnd behandling inkl. 4 ansiktsmasker. Verdi 1295,- VIP-pris 999,-

Ordinært medlemskap:

Din pris 278,- (Ordinær pris 398,-)

Ingen forhåndsbetaling – faktura medfølger bestillingen
14 dagers åpent kjøp
Ingen kjøpsforpliktelse eller bindingstid
Ny leveranse etter 2 mnd. Oppretthold skjønnhetsrutinen med
4 mnd behandling. Verdi 796,- medlemspris 699,-

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, elektronisk her. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen her.

Vi følger personvernloven for å sikre deg som kunde

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet.

BioMed Pharma AS er en del av Nutriment AS og Lectinect AS og er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

Nutriment AS benytter personprofiler. Du har rett til innsyn og administrasjon av dine opplysninger, i hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21.

For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

BioMed Pharma AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor BioMed Pharma AS’ kontroll.

BioMed Pharma AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra BioMed Pharma AS.